Δημιουργία ηλεκτρονικής λεξικογραφικής βάσης για το περιθωριακό λεξιλόγιο της ΝΕ: αρχικός σχεδιασμός

Page 141-149
Author Aikaterini Χριστοπούλου, George Ξυδόπουλος
Title Δημιουργία ηλεκτρονικής λεξικογραφικής βάσης για το περιθωριακό λεξιλόγιο της ΝΕ: αρχικός σχεδιασμός
Abstract "Στην εργασία αυτή, αφού αρχικά αναφερθούμε στους λόγους που μας οδήγησαν στη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής λεξικογραφικής βάσης για στοιχεία του περιθωριακού λεξιλογίου της νέας ελληνικής (βλ. εν. 1), παρουσιάζουμε τα λεξιλόγια που θα φιλοξενούνται στη βάση (βλ. εν. 1.1) και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά (βλ. εν. 1.2). Εκτενώς θα αναλύσουμε τη μεθοδολογία που ακολουθούμε στο αρχικό στάδιο της έρευνας αλλά και τους λόγους που επιλέξαμε να σχεδιάσουμε τη βάση σε εφαρμογή ιστού βλ. (εν. 2.1). Ειδικότερα, εστιάζουμε στη μακροδομή της βάσης και τη μικροδομή των λημμάτων (βλ. εν. 2.2 & 2.3). Παρουσιάζουμε μία πρώτη μορφή της μικροδομής των λημμάτων, αναλύοντας τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται (π.χ. μορφολογικές, φωνητικές, σημασιολογικές, παραδείγματα χρήσης κ.ά.). Στην ενότητα 2.4 καταγράφουμε τους λόγους που θα αξιοποιήσουμε σώματα κειμένων για την τεκμηρίωση των πληροφοριών της μικροδομής. Τέλος, στην ενότητα 3 αναφερόμαστε στις καινοτομίες που θα παρουσιάζει η ηλεκτρονική λεξικογραφική βάση για τα στοιχεία του περιθωριακού λεξιλογίου."
Session Lexicography and Corpus Linguistics
Keywords περιθωριακό λεξιλόγιο νέας ελληνικής; ηλεκτρονική λεξικογραφική βάση; εφαρμογή ιστού; σχεδιασμός; μικροδομή; σώματα κειμένων; Sketch Engine
BibTex
@inproceedings{ELX2020_2021-014,
address = {Alexandroupolis},
title = {Δημιουργία ηλεκτρονικής λεξικογραφικής βάσης για το περιθωριακό λεξιλόγιο της ΝΕ: αρχικός σχεδιασμός},
isbn = {978-618-85138-1-5},
url = {https://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2020-2021/EURALEX2020-2021_Vol1-p141-149.pdf},
language = {el},
booktitle = {Lexicography for {Inclusion}: {Proceedings} of the 19th {EURALEX} {International} {Congress}, 7-9 {September} 2021, {Alexandroupolis}, {Vol}. 1},
publisher = {Democritus University of Thrace},
author = {Χριστοπούλου, Aikaterini and Ξυδόπουλος, George},
editor = {Gavriilidou, Zoe and Mitsiaki, Maria and Fliatouras, Asimakis},
year = {2020},
pages = {141--149},}
Download