Τοπωνύμια τηςελληνικής και η σχέση τους με τη νεοελληνική γλωσσική εικόνα του κόσμου

Page 247-254
Author Olga B. Bobrova
Title Τοπωνύμια τηςελληνικής και η σχέση τους με τη νεοελληνική γλωσσική εικόνα του κόσμου
Abstract Από ψυχογλωσσικής άποψης ο γλωσσικός πολιτισμός κάθε λαού αποτελεί ένα σύνολο γνώσεων, ιδεών, συνειρμών (associations) και υποδηλώσεων (connotations), αντιλήψεων και ομαδικών αναμνήσεων που βρίσκουν την έκφρασή τους σε αντίστοιχα γλωσσικά μέσα. Σπουδαίο μέρος της γλωσσικής εικόνας του κόσμου αποτελούν σίγουρα τα χωρικά στοιχεία της (περιοχές, χώρες, πόλεις κ.λπ.) που διαμορφώνουν την “πολιτιστική γεωγραφία” κάθε γλώσσας και έχουν γίνει ήδη αντικείμενο ψυχογλωσσικών μελετών. Tο παρόν εξετάζει τα χωρικά στοιχεία του νεοελληνικού γλωσσικού πολιτισμού τα οποία είναι συνδεδεμένα με όλων των ειδών τόπους και τοποθεσίες: πόλεις (Σπάρτη, Μέκκα), χώρες (Αμερική, Βαβυλωνία), όρη (Γολγοθάς, Όλυμπος), ποταμούς (Μαίανδρος, Λήθη), λίμνες (Πρέσπα) κ.ά. (Θερμοπύλες, Βαστίλη). Κατά τη σημασιολογική ανάλυση των τοπωνυμίων αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της μεταφορικής χρήσης τους, καθώς και ο ρόλος τους στο νοητικό λεξικό του φυσικών ομιλητών της νέας ελληνικής. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορούν να χρησιμεύσουν στην επικαιροποίηση και εμπλουτισμό των υπαρχόντων λεξικών της νέας ελληνικής, καθώς και στη συλλογή και περιγραφή στοιχειών που αποτελούν μέρος του “πολιτιστικού λεξικού” της.
Session Lexicography and Semantic Theory
Keywords τοπωνύμια; γλωσσική εικόνα του κόσμου; μετωνυμία; στερεότυπη μεταφορά; ψυχογλωσσολογία
BibTex
@inproceedings{ELX2020_2021-025,
address = {Alexandroupolis},
title = {Τοπωνύμια τηςελληνικής και η σχέση τους με τη νεοελληνική γλωσσική εικόνα του κόσμου},
isbn = {978-618-85138-1-5},
url = {https://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2020-2021/EURALEX2020-2021_Vol1-p247-254.pdf},
language = {el},
booktitle = {Lexicography for {Inclusion}: {Proceedings} of the 19th {EURALEX} {International} {Congress}, 7-9 {September} 2021, {Alexandroupolis}, {Vol}. 1},
publisher = {Democritus University of Thrace},
author = {Bobrova, Olga B.},
editor = {Gavriilidou, Zoe and Mitsiaki, Maria and Fliatouras, Asimakis},
year = {2020},
pages = {247--254},}
Download