Αρχές για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου λεξικού για ποιητικούς νεολογισμούς: μελέτη περίπτωσης στην ΟΔΥΣΕΙΑ του Νίκου Καζαντζάκη

Page 783-792
Author Nikos Mathioudakis
Title Αρχές για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου λεξικού για ποιητικούς νεολογισμούς: μελέτη περίπτωσης στην ΟΔΥΣΕΙΑ του Νίκου Καζαντζάκη
Abstract χαρακτηριστικό τους γνώρισμα και στοιχείο της ποιητικής γραμματικής τους, της αποτύπωσης της προσωπικής τους σφραγίδας. Επομένως, οι ποιητικοί νεολογισμοί είναι μέρος του συνόλου των νεολογισμών, αν και θεωρούνται συνήθως εφήμερες δημιουργίες των λογοτεχνών. Σκοπός της έρευνάς μας είναι η θεμελίωση των αρχών για τη μελέτη των ποιητικών νεολογισμών υπό το πρίσμα του λεξικογραφικού πεδίου, ελλείψει εξειδικευμένων λεξικών αναφορικά με τους ποιητικούς νεολογισμούς νεοελλήνων συγγραφέων. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι αρχές δημιουργίας ενός ψηφιακού λεξικού για τους ποιητικούς νεολογισμούς της καζαντζακικής ΟΔΥΣΕΙΑΣ, καθώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ιδιοσυγκρασιακό και ιδιοτυπικό λεξιλόγιο του Νίκου Καζαντζάκη, μιας και στο ποιητικό του έργο εγκιβωτίζει περίπου 5.000 νεολογικές αθησαύριστες λέξεις, που είναι κυρίως σύνθετοι και πολυσύνθετοι σχηματισμοί. Τέλος, περιγράφουμε διεξοδικά τη μακροδομή και τη μικροδομή του λεξικού, σημειώνοντας ενδεικτικά παραδείγματα λημμάτων των καζαντζακικών ποιητικών νεολογισμών.
Session Pedagogical Lexicography
Keywords ποιητικοί νεολογισµοί; γλώσσα της λογοτεχνίας; νεοελληνική λογοτεχνία; εξειδικευµένη λεξικογραφία; εξειδικευµένα λεξικά; ΟΔΥΣΕΙΑ; Καζαντζάκης
BibTex
@inproceedings{ELX2020_2021-080,
address = {Alexandroupolis},
title = {Αρχές για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου λεξικού για ποιητικούς νεολογισμούς: μελέτη περίπτωσης στην ΟΔΥΣΕΙΑ του Νίκου Καζαντζάκη},
isbn = {978-618-85138-2-2},
url = {https://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2020-2021/EURALEX2020-2021_Vol2-p783-792.pdf},
language = {el},
booktitle = {Lexicography for {Inclusion}: {Proceedings} of the 19th {EURALEX} {International} {Congress}, 7-9 {September} 2021, {Alexandroupolis}, {Vol}. 2},
publisher = {Democritus University of Thrace},
author = {Mathioudakis, Nikos},
editor = {Mitits, Lydia and Kiosses, Sypros},
year = {2021},
pages = {783--792},}
Download